Contact information

Suzhou Xun Sheng Plastic Electrical Appliance Co., Ltd.


Contact: Zhou Manager

Tel: 18015511372

Mailbox: sj@szxunsheng.com

Address: Xinhua Road, Xiangcheng District, Suzhou Town, No. 12
Online Service
Hotline

WeChat public account